TWORZYMY W NATURZE
NASZA HISTORIA

 
  • B
ezpieczeństwo i przetrwanie – dwa główne cele w życiu człowieka pierwotnego. W środowisku naturalnym, człowiek pierwotny musiał okrywać się skórami zwierząt. Miało to miejsce w okresie zbliżonym do oswajania ognia przez homo sapiens. W tamtych czasach każdy dzień a tym bardziej noc niosły ze sobą niezliczoną ilość niebezpieczeństw i zagrożeń. Skóry zwierząt przyczyniły się do znacznego wydłużenia czasu życia jednostki i całych, coraz silniejszych skupisk ludzkich.
 
  • D
użo później, ktoś przy prymitywnej obróbce schwytanego drobiu zauważył, że spadający na fragment ciała puch i pierze tworzą ochronną i miłą przestrzeń cieplną na skórze. Zebranie tego pierza i puchu oraz zamknięcie go w zaszytym worku nastąpiło już parę wieków przed naszą erą - w okresie w którym rozpoczęto tkanie pierwszych materiałów.
 
  • W
tedy to powstały pierwsze znane nam obecnie pierzyny. Związane były one już z bardziej zaawansowaną kulturą, przejawiającą się umiejętnościami tkackimi, pozyskiwaniem pierza i puchu, oraz zapewnieniem sobie odpowiedniego bezpieczeństwa podczas snu. (domostwa lub ich pierwowzory)
 
  • H
odowla drobiu sięga czasów starożytnych, kontynuowana podczas średniowiecza poprzez czasy nowożytne, trwa aż do dni dzisiejszych. Związana jest z pozyskiwaniem cennego, łatwo dostępnego i wysokobiałkowego pożywienia, ale również z uzyskiwaniem wysokiej jakości pierza i puchu. Sam puch jest produktem najwyżej cenionym w ochronie termicznej.
 
  • I
stotną kwestią w ocenie jakości pierza i puchu okazały się zarówno gatunki drobiu jak i rejony ich występowania, co związane jest ze skłonnościami adopcyjnymi ptactwa do klimatu panującego na danym obszarze.
 
  • P
uch i pierze z Polski są najwyżej cenionym produktem w tej branży na świecie. W szczególności mikroklimat Kaszub stworzył puch i pierze jeszcze doskonalszymi. Naturalne środowisko lasy i łąki, dużo jezior i rzek, mroźne zimy, chłodne i wilgotne noce .. dzięki tym elementom ptactwo okrywa się gęstym pierzem, o bardzo wysokich walorach cieplnych. To wyjątkowy dar od natury, że w naszym rejonie puch i pierze gęsie mają najwyższe parametry termoizolacyjne na świecie.
 
  • K
tóż nie pamięta zimnego pokoiku u babci albo dziadka; a na łóżku leżącą ogromną wywietrzoną pierzynę, pod którą zasypiało się w kilkanaście sekund, a sny zawsze były kolorowe i przewiewne (?)
 
  • M
y od wielu, wielu lat kontynuujemy tę tradycję; pielęgnujemy ją, udoskonalamy i tworzymy nowe wartości z surowca, który dostarcza nam natura. Skrupulatnie wybieramy i selekcjonujemy najlepszej jakości lokalny towar jakim jest pierze i puch. Podajemy go procesowi przetworzenia .. odpylamy, pierzemy i suszymy. Do obróbki używamy tylko ekologicznych produktów o najwyższych możliwych parametrach. .
 
  • W
obróbce pierza i puchu połączyliśmy japońską technologię kontroli jakości, niemiecką precyzję maszyn, najwyższej jakości polski puch oraz nasze zaangażowanie i doświadczenie w przetwarzaniu tych wyjątkowych dóbr naturalnych. Ten lokalny, kaszubski puch można znaleźć w kołdrach i poduszkach na półkach sklepowych Nowego Yorku, Paryża, Tokyo, Londynu czy Seulu. Nasze produkty nieustannie cieszą nas samych ale też cieszą coraz większą rzeszę naszych wspaniałych klientów.