Kontakt
Kontakt

Kontakt

Polskie Północne Pierze i Puch Sp. z o.o.
 

TELEFON
+48 58 694 03 55
SKLEP FIRMOWY
+48 58 694 03 21
EMAIL
biuro@pppp.com.pl

 

Polskie Północne Pierze i Puch Sp. z o.o.

83-312 Hopowo
Borcz 2/4
POLAND

Sklep firmowy

tel.+48 58 6940321

NIP: 589-19-94-771

Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000371776  Kapitał zakładowy w wysokości 5.000 zł