Kontakt
Kontakt

Kontakt

IBS Sp. z o.o.

nr konta: 95 1500 1706 1217 0006 5642 0000

( dysponenet marki: Polskie Północne Pierze i Puch)

 
 

TELEFON
+48 58 694 03 55
SKLEP FIRMOWY
+48 58 694 03 21
EMAIL
biuro@pppp.com.pl

 

IBS Sp. z o.o.

83-312 Hopowo
Borcz 2/4
POLAND

Sklep firmowy

tel.+48 58 6940321

NIP: 589-174-20-35

Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy pod numerem 000004048  Kapitał zakładowy w wysokości 5.000 zł